Magyar Tudományos Művek Tára

Álláshirdetés

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet

az MTA Könyvtár és Információs Központ
MTMT Osztály
MTMT központi adatbázis adminisztrátor
munkakör betöltésére.

<--break->

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
 
A munkavégzés helye:
1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltaknak megfelelően az MTMT rendszer szolgáltatásainak biztosítása érdekében részvétel az MTMT központi adatbázis adminisztráció következő feladatainak ellátásában: ügyfélszolgálati tevékenység, adatok javítása, törzsadatok karbantartása, publikációs listák ellenőrzése és a fejlesztések tesztelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •          Főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség,
 •          Idegen nyelv(ek) ismerete (elsősorban az angol szaknyelv aktív alkalmazásának képessége),
 •          Széles körű számítástechnikai ismeretek,
 •          Adatbázisrendszerek ismerete,
 •          Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 •          Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 •         MTMT adminisztrátori gyakorlat
 •         Sokrétű felsőoktatási vagy szakkönyvtári szakmai tapasztalat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         További idegen nyelvek ismerte,
 •         Könyvtárosi végzettség.

Elvárt kompetenciák:

 •          Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
 •          Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,
 •          Logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,
 •          Az új iránti fogékonyság és együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •          Részletes szakmai önéletrajz,
 •          Motivációs levél,
 •          Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai,
 •          Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 •          Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázatoka: benyújtásának módja:
Elektronikus úton Holl András, informatikai főigazgató-helyettes részére a
titkarsag@konyvtar.mta.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 •          MTMT Portál – 2017. december 21.
 •          Közigállás – 2017. december 27.

 

Keresés az adatbázisban

Új Széchenyi Terv
A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése

Kérdése van?

Amennyiben kérdése lenne az MTMT rendszerének használatával kapcsolatosan, kérjük, hogy először tekintse át a Helpdesk és a gyakran ismételt kérdések oldalait.

Ha ott nem talál kielégítő választ, az alábbi elérhetőségek valamelyikén keressen minket:

+36-70 411-0576
+36-70 411-0575