Magyar Tudományos Művek Tára

nemzeti tudományos bibliográfia

Szabadon elérhető

Az MTMT-ben tárolt publikációk keresése cím, szerző, téma szerinti szűrési, továbbá listázási és nyomtatási lehetőségekkel

Részben nyilvános

Frascati kereső, szerzői és intézményi statisztikák, adatszolgáltatások, ellenőrző eszközök, egyedi riportok

Regisztrált felhasználóknak

Publikációk adatainak rögzítése, szerzői és intézményi adatok szerkesztése, listák, táblázatok, riportok készítése, regisztráció

MTMT Tudományos Tanács

Elnök
Kollár László Péter, az MTA rendes tagjaBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 
Tudományos osztályok képviselői
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagjaNyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Zsoldos Attila, az MTA rendes tagjaFilozófiai és Történettudományok Osztálya
Pethő Attila, az MTA levelező tagjaMatematikai Tudományok Osztálya
Barna Balázs, az MTA levelező tagjaAgrártudományok Osztálya
Makara B. Gábor, az MTA rendes tagjaOrvosi Tudományok Osztálya
Kaptay György, az MTA levelező tagjaMűszaki Tudományok Osztálya 
Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagjaKémiai Tudományok Osztálya
Szőllősi János, az MTA levelező tagjaBiológiai Tudományok Osztálya
Péli Gábor, az MTA külső tagjaGazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Haas János, az MTA levelező tagja Földtudományok Osztálya
Katz Sándor, az MTA levelező tagjaFizikai Tudományok Osztálya
 
Egyetemek szakmai képviselői
Tausz KatalinMagyar Rektori Konferencia képviselője
Földesi Péter, rektorSzéchenyi István Egyetem
Felinger Attila, egyetemi tanárPécsi Tudományegyetem Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék
Kovács Melinda, tudományos és minőségbiztosítási rektorhelyettesMagyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat delegáltjai
Ulbert IstvánTermészettudományi Kutatóközpont
Gáspár PéterSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Mayer GyulaEötvös Loránd Tudományegyetem
 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság kollégiumainak képviselői
Stipta IstvánMAB Társadalomtudományi Bizottság
Buday LászlóMAB DOK
Sepsi EnikőMAB PAK
 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakterületi kollégiumainak képviselői
Ferdinandy Péter
Gelencsér András
Keményfi Róbert
Michalkó Gábor
 
További intézmények delegáltjai:
Halmai PéterMTA Doktori Tanács képviselője
Csernoch LászlóOrszágos Doktori Tanács képviselője
Szóllás PéterKözgyűjtemények képviselője
Szabó IstvánNemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke által delegált elnökhelyettes
Szluka PéterEmberi Erőforrások Minisztériuma képviselője
Duráczky BálintInnovációs és Technológiai Minisztérium képviselője
Monok István főigazgatóMTA Könyvtár és Információs Központ
 
Állandó meghívottak tanácskozási joggal:
Freund Tamásaz MTA elnöke
Holl Andrásaz MTA KIK informatikai főigazgató helyettese
Áts József, a Tudományos Tanács titkáraaz MTA KIK MTMT Osztály vezetője
Oberfrank Ferencaz MTA Titkárság Köztestületi Igazgatóság képviselője
Kondácsné Dallos Saroltaaz MTA Titkárság gazdasági igazgatója
Bőhm Gergelyaz MTA elnöke által delegált személy
Kovács Lászlóa SZTAKI képviselője

Az MTMT Tudományos Tanácsának alakuló ülésére 2017. március 20-án került sor.

MTA közlemény