Magyar Tudományos Művek Tára

MTMT Tudományos Tanácsba delegált személyek

 

Titkára

Áts József osztályvezető, az MTA KIK MTMT Osztályának vezetője
 

SZAVAZATI JOGGAL RENDELKEZŐ TAGOK

 

Elnöke

Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet
 

Tudományos osztályok képviselői

 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
S. Varga Pál, az MTA rendes tagja
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
 
Filozófiai és Történettudományok Osztálya 
Zsoldos Attila, az MTA rendes tagja
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet
Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
 
Matematikai Tudományok Osztálya
Pintz János, az MTA rendes tagja
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
 
Agrártudományok Osztálya
Barna Balázs, az MTA levelező tagja
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet Kórélettani Osztály
 
Orvosi Tudományok Osztálya
Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Magatartás Neurobiológia Osztály Magatartásélettan és Stressz Kutatócsoport
 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Czigány Tibor, az MTA levelező tagja
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszék
 
Kémiai Tudományok Osztálya
Fábián István MTA doktor
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar
Kémiai Intézet Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
 
Biológiai Tudományok Osztálya
Szőllősi János, az MTA levelező tagja
MTA-DE Sejtbiológiai és Jelátviteli Kutatócsoport
 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Voszka Éva, az MTA levelező tagja
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar 
Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport
 
Földtudományok Osztálya
Haas János, az MTA levelező tagja 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézet
 
Fizikai Tudományok Osztálya
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet
 

Egyetemek szakmai képviselői (a Magyar Rektori Konferencia delegáltjai)

 
Földesi Péter rektor 
Széchenyi István Egyetem
 
Kilár Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék
 
Ligeti Erzsébet igazgatóhelyettes
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet
 
Szalay Péter tudományos rektorhelyettes
Eötvös Loránd Tudományegyetem
 
Tasnádi Attila tudományos rektorhelyettes
Budapesti Corvinus Egyetem
 
Végvári György stratégiai és oktatási rektorhelyettes
Kaposvári Egyetem
 
 

MTA AKT szakbizottságok delegáltjai

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottság
Fleischer Tamás, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
 
Élettudományi Szakbizottság
Buday László, az MTA levelező tagja
MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet
 
Matematikai és Természettudományi Szakbizottság
Lábár János, az MTA doktora
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
 

MTA Doktori Tanács képviselője

 
Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszék
 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság képviseletében

 
Csépe Valéria akadémikus, MAB elnök
MTA Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központ
 
Kóczy T. László, a műszaki tudomány doktora, MAB testületi tag, Műszaki Tudományi Bizottság elnöke
Széchenyi István Egyetem
 

Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében

 
közgyűjteményi képviselőként
Szóllás Péter főosztályvezető
EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály
 
minisztériumi képviselőként
Köteles Rita közigazgatási tanácsadó 
EMMI Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztály
 

NKFIH szakterületi kollégiumainak képviselői

 
Acsády László, az MTA Doktora, kollégiumi elnök
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Thalamus kutatócsoport
 
Demény Attila akadémikus, kollégiumi elnök
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földtani és Geokémiai Intézet
 
Prószéky Gábor, az MTA Doktora, kollégiumi elnök
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai és Bionikai Kar
 
Kiss L. László akadémikus, kollégiumi tag
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
 

MTA KIK

Monok István főigazgató
 

TANÁCSKOZÁSI JOGÚ ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK

 

MTA elnöke

Lovász László akadémikus
 

MTA főtitkára, az MTMT Koordinációs  Testület elnöke

Török Ádám akadémikus
 

MTA KIK informatikai főigazgató-helyettese

Holl András
 

MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának vezetője

Jenes Barnabás
 

MTA Titkárság Költségvetési és Pénzügyi Főosztályának vezetője

Mizsei Zsuzsanna
 

Publikációs Elnöki Bizottság elnöke

Makara B. Gábor akadémikus
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Magatartás Neurobiológia Osztály
Magatartásélettan és Stressz Kutatócsoport (HJ)
 

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság képviseletében

Kocsis Károly akadémikus, az MTKEB elnöke 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet
 

MTA elnöke által delegált képviselő

Kovács László osztályvezető
MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály
 

 

Keresés az adatbázisban

Új Széchenyi Terv
A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése

Kérdése van?

Amennyiben kérdése lenne az MTMT rendszerének használatával kapcsolatosan, kérjük, hogy először tekintse át a Helpdesk és a gyakran ismételt kérdések oldalait.

Ha ott nem talál kielégítő választ, az alábbi elérhetőségek valamelyikén keressen minket:

+36-1 411-6323
+36-1 411-6330
+36-1 411-6210
+36-70 411-0576
+36-70 411-0575