Magyar Tudományos Művek Tára

nemzeti tudományos bibliográfia

Szabadon elérhető

Az MTMT-ben tárolt publikációk keresése cím, szerző, téma szerinti szűrési, továbbá listázási és nyomtatási lehetőségekkel

Részben nyilvános

Frascati kereső, szerzői és intézményi statisztikák, adatszolgáltatások, ellenőrző eszközök, egyedi riportok

Regisztrált felhasználóknak

Publikációk adatainak rögzítése, szerzői és intézményi adatok szerkesztése, listák, táblázatok, riportok készítése, regisztráció

Frissítés a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok jelölésében

A korábban leírt eljárásrendnek megfelelően a január végi állapotnak megfelelően frissítettük az un. "Norvég" listát. A frissítés során csak lekerülni lehet a listáról, ez most 46 folyóirat esetében történt meg. Ezek közt volt időközben megszűnt folyóirat, illetve olyan, mely egyéb szempont, vagy az időközben javított értékelés alapján került le.

A továbbiakban az MTMT Osztályhoz érkező egyéni, kutatói bejelentéseket állásfoglalásra továbbítja a tudományos osztály titkára számára, aki gondoskodik annak az osztályelnökhöz való eljuttatásáról. A tudományos osztály előterjesztése alapján az MTMT Osztály könyvtárszakmai megfontolások szerint az adott folyóiratot leveheti a „Kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok 2024. évi listájáról”.

A teljes 2024-es lista

Elindult a folyóirat-kereső szolgáltatás a weboldalunkon

Mostantól a továbbfejlesztett folyóirat-kereső szolgáltatásunk közvetlenül elérhető a weboldalunkról.

A továbbfejlesztett kereső tulajdonságai:

Egyúttal egy új menüpontot is létrehoztunk a folyóiratok számára, innen is elérhető az új kereső, illetve ide került a "Kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok listája is", rövidebb nevén "Norvég lista" címmel.

Az új folyóirat-kereső a menün kívül közvetlenül is elérhető a jobb oldali keresőmezőből. Itt üres keresést indítva a részletes kereső nyílik meg.

A folyóirat-kereső oldala

Változás a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok jelölésében

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége által 2023 áprilisában létrehozott, Predátor közlési gyakorlatot vizsgáló bizottság a 2023. december 13-i ülésén megvizsgálta a bizottsági javaslatok megjelenése óta a kutatói közösségtől érkezett visszajelzéseket, észrevételeket, és ajánlásokat fogadott el a felmerült problémák kezelésére.

Az ajánlások megvalósítása érdekében az MTMT Osztály a következő eljárást követi:

Az MTMT Osztályhoz érkező egyéni, kutatói bejelentéseket állásfoglalásra továbbítja a tudományos osztály titkára számára, aki gondoskodik annak az osztályelnökhöz való eljuttatásáról. A tudományos osztály előterjesztése alapján, a fenti ajánlások figyelembevételével az MTMT Osztály könyvtárszakmai megfontolások szerint az adott folyóiratot leveheti a „Kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok 2024. évi listájáról”.

Az MTMT Osztály a „Kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok 2024. évi listáját” 2024 január 1-jére véglegesíti, ami ezt követően életbe lép. Ezután év közben csak a kedvező irányú változtatásokat lehet érvényesíteni (azaz folyóiratok kerülhetnek le a listáról, de újak nem kerülhetnek rá).

A bizottság döntése alapján:

A teljes 2024-es lista

Befejeződött a WoS-XML automatikus idéző import

A letöltés során létrejött ~223 ezer új, nyilvános idézés kapcsolat, és letöltésre került ~ 120 ezer új idéző közlemény.

Azoknál a idéző közleményeknél, ahol egy feltételrendszer szerint automatikusan nem dönthető el, hogy duplum-e vagy sem, "Import, duplumgyanús" státusszal, és nem nyilvános közleményként kerülnek be az MTMT-be.

Lásd: duplumgyanu_v2_220715_1.pdf.

Ezeket a közleményeket az intézményeknek át kell nézniük. A nem nyilvános duplumok törölhetők, illetve ahol nincs szó duplumról, ott az idézések nyilvánossá tehetők.

Új regisztrációs besorolások a művészeti tevékenységet végzők számára

Az MTMT Tudományos Tanácsa 2022. novemberi ülésén egy a művészeti alkotások MTMT kezelését vizsgáló ad hoc bizottságot hozott létre.

A bizottság javaslata alapján a következő művészeti tevékenységekkel összefüggő kategóriákat vezetjük be a regisztrációs űrlapon az MTMT-ben az alkotók besorolására: 'Építőművészet', 'Mozgókép- és fotóművészet', 'Iparművészet, tervezőművészet, design', 'Irodalom', 'Képzőművészet', Népművészet', 'Előadóművészet', 'Zeneművészet', 'Crossover művészetek'.

Ezeket a besorolásokat regisztráció során, illetve a szerzői adatlapon a 'Tudományosztályozás - MTA' mezőben a 'Művészeti tevékenység' gyűjtő kategóriából tudják kiválasztani.

Megjelent a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok 2024 évi listája

Az open access térhódításának pozitív következményei mellett jó néhány új, etikátlan viselkedési forma is megjelent. Ezért a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2023 tavaszán egy bizottság felállításáról döntött, amelynek fő feladata a megkérdőjelezhető közlési gyakorlattal szembeni cselekvési terv kidolgozása volt a tudomány művelői számára.

A teljes hír az MTA honlapján olvasható

Az MTA döntésében vázolt elveket az alábbiak szerint hajtjuk végre:

A döntés alapján az MTA pályázatai, valamint a doktori eljárás és az akadémikus jelölés során a listán szereplő folyóiratokban 2024-ben megjelent közlemények nem vehetők figyelembe tudományos közleményként, így ennek megfelelően a rájuk kapott idézések sem számolhatók el.

A teljes 2024-es lista

Az MTA ajánlásai az új típusú publikációs visszaélésekkel kapcsolatban

Az open access térhódításának pozitív következményei mellett jó néhány új, etikátlan viselkedési forma is megjelent. Ezért a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2023 tavaszán egy bizottság felállításáról döntött, amelynek fő feladata a megkérdőjelezhető közlési gyakorlattal szembeni cselekvési terv kidolgozása volt a tudomány művelői számára.

A teljes hír az MTA honlapján olvasható

Az MTMT a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok 2024 évi listáját október végéig közzé teszi a honlapon, és jelölni fogja a folyóirat keresőben.

Szakterületi adatok beállítása

Az MTA KIK MTMT Osztály munkatársai az AAT adatbázisban szereplő, doktori fokozattal rendelkező és akadémikus szerzők esetében beállították a szakterületi táblázatot, ahol ez eddig hiányzott.

A beállítás a https://mta.hu//koztestuleti_tagok oldalon a "Köztestület" / "Tagság" pontok alatt szereplőknél történt Rendes, Levelező és MTA Doktora címmel, valamint Tudomány doktora fokozattal rendelkezők esetében.

Bibliometriai értékelések esetén nélkülözhetetlen a szakterületekre bontás - amit a közlemények, szerzők, intézmények szakterületi besorolása ismeretében lehet elvégezni.

Az MTMT a szerzők szakterületét jelenleg a személyhez beállított szakterületi táblázat vagy a "Tudományosztályozás - MTA" személyi adat alapján lehet az MTMT-ből kinyerni.

Kérjük a szerzőket, ellenőrizzék a hozzájuk rendelt tudományterületi táblázatot ("Adataim szerkesztése" / "Szakterületi összesítés"), és állítsák be személyi adatlapjukon az MTA Doktori Tanácsa beosztása alapján a művelt tudományterület(ek)et ("Tudományosztályozás - MTA")!

Természetesen figyeljenek a közleményeik Frascati-beosztás szerinti tudományterületi beállítására is!

Jelenleg nagyjából minden második szerző - több, mint 33ezer fő! tudományterületét ismerjük.

Az MTA KIK 2023 októberétől csatlakozik az euroCRIS szervezethez.

A Current Research Information Systems (CRIS) a kutatási információs rendszerek szabványos adatmodellre (CERIF) épülő megvalósítása. Egyedi és kommerciális CRIS szoftvereket működtet világszerte több intézmény és ország.

Az euroCRIS weboldala: https://eurocris.org

Az MTMT ugyan jelenleg nem használja a CERIF szabványt, és az adatbázis publikáció központú, de a törzsadatokban és az adatmodellben szerepelnek a CRIS rendszerekben nyilvántartott további adatok is, úgymint szerzők (kutatók), intézmények, pályázatok. A nagyberendezések, kutatási infrastruktúrák információinak tárolása jelenleg nem kiforrott az MTMT-ben.

A szervezeti tagsággal reméljük, hogy az MTMT nemzetközi kapcsolatrendszerét bővítjük, információkat, jó gyakorlatokat, szabványos megoldásokat tudunk tanulni, és részt vehetünk a kutatási információs rendszerek fejlesztésének nemzetközi projektjeiben.

MTA IX. osztály 2023-as folyóiratlisták

Az MTA IX. osztály 2023-as új folyóiratlistáit a Bizottságokkal történő egyeztetések alapján folyamatosan frissítjük.
Az eddig megkapott adatok alapján a mai napon az alábbi bizottságok listáit frissítettük:

A további listákat az adatok egyeztetése után folyamatosan frissítjük.

SJR adatok 2022

Betöltésre kerültek a 2022 évi SJR értékelések a Scimago-ból. Ennek megfelelően frissítésre kerültek a 2022 és 2023 évi adatok. A szokásos eljárás szerint a 2023-as és 2024-es évekre a 2022-es SJR értékelések lesznek megelőlegezve.

Elérhető az MTA X. Osztály minimum követelmény táblázata

Az MTA X. Osztály együttműködésével elkészítettük az Osztály MTA doktori minimumkövetelmények táblázatát, amely minden pályázó számára elérhető a support portálon. Ezzel együtt elérhető egy letölthető útmutató is a dokumentumok között, mely bemutatja a használatát.